Підсумки голосування на річних загальних зборів акцiонерiв Відкритого Акціонерного Товариства «Подільський цемент» (надалі – Товариство),

що відбулися 07 березня 2012 року


Питання 1. Про обрання голови та секретаря Загальних Зборів Товариства, а також лічильної комісії Загальних Зборів Товариства. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних Зборів.


1.1. Обрати членами лічильної комісії:

1. Залуцька Галина Василівна;

2. Пшоняк Ніла Анатоліївна;

3. Семенишин Геннадій Геннадійович.


Результати голосування (протокол реєстраційної комісії від 07 березня 2012 року, бюлетень № 1.1):

«За»

90 414 894 голосів, що становить 99,9994071808% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Проти»

0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Утримались»

0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Недійсні»

1 бюлетень (16 голосів, що становить 0,0000176961% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.)

Не голосували

520 голосів, що становить 0,0005751231% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.


1.2. Обрати головою Загальних Зборів Дарчука С.І.


Результати голосування (протокол лічильної комісії від 07 березня 2012 року № 1, бюлетень № 1.2):

«За»

90 413 750 голосів, що становить 99,99814191% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Проти»

208 голосів, що становить 0,00023005% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Утримались»

1 456 голосів, що становить 0,00161034% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Недійсні»

1 бюлетень (16 голосів, що становить 0,0000177% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах).

Не голосували

0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;


1.3. Обрати секретарем Загальних Зборів Семенишина Г.З.


Результати голосування (протокол лічильної комісії від 07 березня 2012 року № 2, бюлетень № 1.3):

«За»

90 415 206 голосів, що становить 99,99975225% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Проти»

208 голосів, що становить 0,00023005% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Утримались»

0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Недійсні»

1 бюлетень (16 голосів, що становить 0,0000177% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах).

Не голосували

0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;


1.4. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення Загальних Зборів:


Результати голосування (протокол лічильної комісії від 07 березня 2012 року № 3, бюлетень № 1.4):

«За»

90 415 414 голосів, що становить 99,9999823% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Проти»

0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Утримались»

0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Недійсні»

1 бюлетень (16 голосів, що становить 0,0000177% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах).

Не голосували

0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;


Питання 2. Звіти правління, наглядової ради, ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради, ревізійної комісії Товариства. Затвердження річних результатів діяльності Товариства (включаючи дочірні підприємства) за 2011 рік. Затвердження річного балансу та звіту Товариства за 2011 рік.


2.1. Затвердити та прийняти до уваги звіт правління Товариства за 2011 рік.


Результати голосування (протокол лічильної комісії від 07 березня 2012 року № 4, бюлетень № 2.1):

«За»

90 413 282 голосів, що становить 99,9976243% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Проти»

2 132 голоси, що становить 0,002358% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Утримались»

0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Недійсні»

1 бюлетень (16 голосів, що становить 0,0000177% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах).

Не голосували

0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;


2.2. Затвердити та прийняти до уваги звіт наглядової ради Товариства за 2011 рік.


Результати голосування (протокол лічильної комісії від 07 березня 2012 року № 5, бюлетень № 2.2):

«За»

90 411 056 голосів, що становить 99,99516233% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Проти»

802 голоси, що становить 0,00088702% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Утримались»

2 100 голосів, що становить 0,00232261% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Недійсні»

1 бюлетень (16 голосів, що становить 0,0000177% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах).

Не голосували

1 456 голосів, що становить 0,00161034 від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;


2.3. Затвердити та прийняти до уваги звіт (висновки) ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.


Результати голосування (протокол лічильної комісії від 07 березня 2012 року № 6, бюлетень № 2.3):

«За»

90 411 056 голосів, що становить 99,99516233% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Проти»

2 258 голосів, що становить 0,00249736% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Утримались»

2 100 голосів, що становить 0,00232261% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Недійсні»

1 бюлетень (16 голосів, що становить 0,0000177% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах).

Не голосували

0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;


2.4. Затвердити результати діяльності Товариства у 2011 р., включаючи його дочірні підприємства.


Результати голосування (протокол лічильної комісії від 07 березня 2012 року № 7, бюлетень № 2.4):

«За»

90 411 040 голосів, що становить 99,99514463% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Проти»

802 голоси, що становить 0,00088701% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Утримались»

3 556 голосів, що становить 0,00393296% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Недійсні»

1 бюлетень (16 голосів, що становить 0,0000177% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах).

Не голосували

16 голосів, що становить 0,0000177% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;


2.5. Затвердити річний баланс та звіт Товариства за 2011 рік.


Результати голосування (протокол лічильної комісії від 07 березня 2012 року № 8, бюлетень № 2.5):

«За»

90 413 108 голосів, що становить 99,99743185% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Проти»

2 258 голосів, що становить 0,00249736% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Утримались»

0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Недійсні»

1 бюлетень (16 голосів, що становить 0,0000177% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах).

Не голосували

48 голосів, що становить 0,00005309% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;


Питання 3. Визначення та затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік.


Покрити чистий збиток Товариства за 2011 рік на загальну суму 9 669 000,00 гривень (дев’ять мільйонів шістсот шістдесят дев’ять тисяч гривень 00 коп.) за рахунок прибутку майбутніх періодів.


Результати голосування (протокол лічильної комісії від 07 березня 2012 року № 9, бюлетень № 3):

«За»

90 413 234 голосів, що становить 99,99757121% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Проти»

2 132 голосів, що становить 0,002358% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Утримались»

32 голоси, що становить 0,00003539% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Недійсні»

1 бюлетень (16 голосів, що становить 0,0000177% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах).

Не голосували

16 голосів, що становить 0,0000177% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;


Питання 4. Про визначення типу та зміну найменування Товариства.


Визначити тип Товариства – публічне акціонерне товариство, та змінити найменування Товариства на «Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент».


Результати голосування (протокол лічильної комісії від 07 березня 2012 року № 10, бюлетень № 4):

«За»

90 413890 голосів, що становить 99,99829675% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Проти»

0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Утримались»

1 456 голосів, що становить 0,00161034% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Недійсні»

1 бюлетень (16 голосів, що становить 0,0000177% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах).

Не голосували

68 голосів, що становить 0,00007521% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;


Питання 5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Про визначення уповноважених осіб для підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення всіх необхідних дій для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.


5.1. Внести (затвердити) зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.


Результати голосування (протокол лічильної комісії від 07 березня 2012 року № 11, бюлетень № 5.1):

«За»

90 413 906 голосів, що становить 99,99831445% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Проти»

0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Утримались»

1 456 голосів, що становить 0,00161035% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Недійсні»

1 бюлетень (16 голосів, що становить 0,0000177% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах).

Не голосували

52 голоси, що становить 0,00005751% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;


5.2. Уповноважити голову Загальних Зборів, голову правління Товариства Дарчука С.І. та секретаря Загальних Зборів, секретаря правління Товариства Семенишина Г.З. підписати та забезпечити державну реєстрацію змін до Статуту Товариства.


Результати голосування (протокол лічильної комісії від 07 березня 2012 року № 12, бюлетень № 5.2):

«За»

90 413 834 голосів, що становить 99,99823481% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Проти»

0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Утримались»

1 456 голосів, що становить 0,00161035% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Недійсні»

1 бюлетень (88 голосів, що становить 0,00009733% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах).

Не голосували

52 голоси, що становить 0,00005751% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;


Питання 6. Про внесення змін до Положень про Загальні Збори Акціонерів, Наглядову Раду, Правління та Ревізійну Комісію Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.


6.1. Внести (затвердити) зміни до Положення про Загальні Збори Акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції.


Результати голосування (протокол лічильної комісії від 07 березня 2012 року № 13, бюлетень № 6.1):

«За»

90 411 790 голосів, що становить 99,99597414% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Проти»

0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Утримались»

3 556 голосів, що становить 0,00393295% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Недійсні»

1 бюлетень (16 голосів, що становить 0,0000177% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах).

Не голосували

68 голосів, що становить 0,00007521% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;


6.2. Внести (затвердити) зміни до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.


Результати голосування (протокол лічильної комісії від 07 березня 2012 року № 14, бюлетень № 6.2):

«За»

90 413 890 голосів, що становить 99,99829675% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Проти»

0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Утримались»

1 456 голосів, що становить 0,00161034% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Недійсні»

1 бюлетень (16 голосів, що становить 0,0000177% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах).

Не голосували

68 голосів, що становить 0,00007521% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;


6.3. Внести (затвердити) зміни до Положення про Ревізійну Комісію Товариства шляхом викладення його у новій редакції.


Результати голосування (протокол лічильної комісії від 07 березня 2012 року № 15, бюлетень № 6.3):

«За»

90 413 906 голосів, що становить 99,99831445% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Проти»

1 456 голосів, що становить 0,00161034% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Утримались»

0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Недійсні»

1 бюлетень (16 голосів, що становить 0,0000177% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах).

Не голосували

52 голоси, що становить 0,00005751% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;


6.4. Затвердити принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.


Результати голосування (протокол лічильної комісії від 07 березня 2012 року № 16, бюлетень № 6.4):

«За»

90 411 574 голоси, що становить 99,99573524% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Проти»

0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Утримались»

3 764 голоси, що становить 0,00416301% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Недійсні»

2 бюлетень (24 голосів, що становить 0,00002654% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах).

Не голосували

68 голосів, що становить 0,00007521% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;


Питання 7. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства. Про обрання членів наглядової ради Товариства, затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, про визначення уповноваженої особи для підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства.


7.1. Припинити повноваження складу наглядової ради Товариства у зв’язку з закінченням строку повноважень.


Результати голосування (протокол лічильної комісії від 07 березня 2012 року № 18, бюлетень № 7.1):

«За»

90 413 890 голосів, що становить 99,99829675% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Проти»

0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Утримались»

1 456 голосів, що становить 0,00161034% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Недійсні»

1 бюлетень (16 голосів, що становить 0,0000177% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах).

Не голосували

68 голосів, що становить 0,00007521% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;


7.2. До складу наглядової ради Товариства були обрані: Деклан Магвайєр (Declan Maguire), Алан Коннолі (Alan Connolly) та Генрі Морріс (Henry Morris).


Результати голосування (протокол лічильної комісії від 07 березня 2012 року № 19, бюлетень № 7.2):

Кандидати до складу наглядової ради

Кількість голосів за кандидата

Деклан Магвайєр (Declan Maguire)

90 405 743

Алан Коннолі (Alan Connolly)

90 405 750

Генрі Морріс (Henry Morris)

90 406 925

Федоров Олег Анатолійович

6 698

Недійсні бюлетені з: 1 002 голосами;

Невикористані голоси: 19 344 голоси;

Не голосувало: 828 голосів.


7.3. Визначити тип договору, що укладатиметься з членами наглядової ради Товариства – цивільно-правовий, безоплатний. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами наглядової ради Товариства.


Результати голосування (протокол лічильної комісії від 07 березня 2012 року № 20, бюлетень № 7.3):

«За»

90 413 364 голоси, що становить 99,99771499% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Проти»

1 998 голосів, що становить 0,0022098% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Утримались»

0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Недійсні»

0 бюлетенів (0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах).

Не голосували

68 голосів, що становить 0,00007521% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;


7.4. Уповноважити голову правління Дарчука С.І. підписати договори з членами наглядової ради Товариства.


Результати голосування (протокол лічильної комісії від 07 березня 2012 року № 21, бюлетень № 7.4):

«За»

90 413 698 голосів, що становить 99,9980844% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Проти»

1 664 голоси, що становить 0,00184039% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Утримались»

0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Недійсні»

0 бюлетенів (0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах).

Не голосували

68 голосів, що становить 0,00007521% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;


Питання 8. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.


8.1. Припинити повноваження складу ревізійної комісії Товариства у зв’язку з закінченням строку повноважень.


Результати голосування (протокол лічильної комісії від 07 березня 2012 року № 22, бюлетень № 8.1):

«За»

90 413 594 голоси, що становить 99,99796937% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Проти»

1 664 голоси, що становить 0,00184039% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Утримались»

0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«Недійсні»

3 бюлетені (104 голоси, що становить 0,00011503% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах).

Не голосували

68 голосів, що становить 0,00007521% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;


8.2. До складу ревізійної комісії Товариства були обрані: Йоханна Ромнесс (Johanna Romness) та Гроня МаКенна (Grainne McKenna).


Результати голосування (протокол лічильної комісії від 07 березня 2012 року № 23, бюлетень № 8.2):

Склад ревізійної комісії

Кількість голосів за кандидата

Йоханна Ромнесс (Johanna Romness)

90 409 876

Гроня МаКенна (Grainne McKenna)

90 409 304

Недійсні бюлетені з: 624 голосами;

Невикористані голоси: 10 504 голоси;

Не голосувало: 552 голоси.