Програма стажування: перевершені задуми

Баррі Леонард, керуючий директор компаніями  CRH в Україні:

«Програма створена для того, щоб мотивувати випускників, на початку їх кар'єри, в нашій Компанії разом  з нашою професійною командою для  постійного поліпшенні бізнес-процесів. Щоб мати сильну, професійну та мобільну групу наступників. Для стабільного розвитку компанії важливо, щоб наша команда розвивала процес наставництва та обміну знанням, досвідом, енергією між кваліфікованих працівниками та стажерами»

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

 • Недостатня готовність випускників ВНЗ до роботи в міжнародній виробничій компанії
 • Оптимізація ресурсів для підготовки фахівців
 • Потреба в розвитку лідерського та командного потенціалу компанії

РІШЕННЯ

Забезпечити підприємства Групи кадровим потенціалом із кращих випускників та студентів останніх курсів вищих навчальних закладів, впровадивши програму стажування спеціалістів

«Для кожного менеджера, що бере участь у цій програмі, це крок вперед для розвитку ваших навичок управління та ефективності вашої команди. Ви є моделями для наслідування, керівниками й інтеграторами для цих випускників-стажерів. Кращі випускники будуть вливатися у вашу організаційну структуру, і вашим завданням є визнання і випробовування цього потенціалу, який повинен привести до кращої і ефективнішої роботи. Надаючи кращим людям шанс розвиватися, ми стаємо сильнішими!»

Баррі Леонард, Керуючий директор,  CRH Україна

РЕЗУЛЬТАТИ

 • зміцнення командного та лідерського потенціалу (сформовано команди менторів і стажерів)
 • посилена спільна відповідальність команди за формування кадрового потенціалу
 • платформа для крос-функціональної взаємодії
 • позиціонування компанії як гравця на ринку, що розширює свій кадровий, технічний потенціал, вибираючи та розвиваючи молоді таланти, співпрацюючи з ВНЗ
 • організація, яка широко відкрита до ініціатив досвідчених та новоприйнятих працівників
 • впровадження даної програми — це  поведінкове повідомлення всім працівникам, що в цей неоднозначний для економіки період,  компанія прагне стабільного розвитку і приймає ґрунтовні і відповідальні рішення.

Чого ми ще досягли:

 • близько 500 анкет / відгуків пошукачів 
 • 200 анкет першочергового вибору
 • 15 стажерів на фінальній співбесіді
 • 6 стажерів працевлаштовані: 2 молодші інженери-механіки, 2 молодші інженери-технологи, 2 молодші інженери-електрики
 • 18 зустрічей у ВНЗ
 • Презентовано програму в 7 навчальних закладів
 • Налагоджено первинну  взаємодію з 7 навчальними закладами
 • 5 міст України: Київ, Львів, Одеса, Дніпропетровськ, Кам’янець-Подільський
 • Створено команду менторів — 16 технічних спеціалістів  з трьох підприємств та 4 працівники напрямку персоналу
 • Створено навчально-інтеграційну програму з усіх бізнес-процесів усіх підприємств цементного напрямку
 • Програми підрозділів можна використовувати як окремі навчально-ознайомчі чи адаптаційно-навчальні ресурси
 • Представлено міні-проекти з Кодексу ділової поведінки
 • Успішно реалізовано арт-проект зі створення плакатів з охорони праці та техніки безпеки.  Додаток 1
 • Розпочато роботу над проектом каталогу для напрямку закупки та охорони праці
 • Допомога у систематизації даних фінансового напрямку
 • Крос-функціональний проект «Кар’єр, ОП і ТБ»
 • В процесі підготовки проекти з розвитку й удосконалення бізнес-процесів на кожному заводі CRH Україна. Кожен стажер буде реалізовувати свій проект та представляти напрацювання на фінальному круглому столі.

ВИВЧЕНІ УРОКИ

Задіяність стажерів та їхній вклад в інші, не пов’язані з їхньою прямою професійною діяльністю галузі. Вони із захопленням створювали й утілювали різноманітні креативні проекти, надихаючи команди підрозділів, з роботою яких вони знайомилися згідно з навчальною програмою стажування. Ми не очікували такого масштабу захоплення та активності у працівників підрозділів на етапі введення та реалізації програми.

Подібні програми необхідні кожній компанії. Це показник зрілості бізнесу і стратегічного управління, його готовності у довготривалій перспективі інвестувати в майбутню кадрову еліту. Наша компанія йде в ногу з викликами часу й дає молоді можливість обирати майбутнього роботодавця, показавши роботу всіх підрозділів із середини.

Важливі моменти:

 1. Компанія дає стажеру можливість обирати підрозділ, у якому він хотів би працювати, без прямої прив’язки до спеціальності. Статистика говорить про те, що понад 60% дорослих людей змінюють свій фах після перших 5 років роботи за отриманою спеціальністю. Як правило, 2 роки йде на прийняття та втілення цього рішення, що впливає на ефективність праці. Чому б не продемонструвати  весь спектр робочих ролей з самого початку? Тоді отримати бажану освіту просто.
 2. Спільна відповідальність за підготовку спеціаліста й виховання наступників. Кожен підрозділ, презентуючи роботу, інтегрує стажера у свій ритм і робочу реальність, усвідомлює міру задіянності, глибину й можливості майбутньої співпраці.
 3. Молодий запал і зацікавленість команди стажерів роботою кожного підрозділу позитивно вплинули на сформовані команди підприємств. Це викликало бажання ділитися кращими практиками, дало новий поштовх діяльності колективів і спонукало їх до зразкової співпраці.
 4. Вплив на спільноти ВНЗ. Ця програма демонструє модель правильної інтеграції молодих спеціалістів у спеціальність, що збільшує престижність технічних спеціальностей, вказує на  цінність перших професійних кроків та відкритість європейських компаній.

Кейс КСВ CRH Україна увійшов до збірника «Практики КСВ в Україні 2015», що його щорічно укладає «Центр «Розвиток КСВ».