Для акціонерів

Проміжна інформація за третій квартал 2021 року (01.11.2021)
Проміжна інформація за третій квартал 2021 року (підпис ЄЦП) (01.11.2021)

Повідомлення про конкурс на аудитора 2021 (13.10.2021)

Звіт про управління 2020 (30.04.2021)
Звіт про управління 2020 (підпис ЄЦП) (30.04.2021)

Звіт про корпоративне управління 2020 (30.04.2021)

Звіт про корпоративне управління 2020 (підпис ЄЦП) (30.04.2021)

Фінансова звітніть 2020 (30.04.2021)

Фінансова звітність 2020 (підпис ЄЦП) (30.04.2021)

Звіт про корпоративне  управління 2019 (30.12.2020)

Звіт про корпоративне управління 2019 (підпис ЄЦП) (30.12.2020)

Фінансова звітність та звіт незалежного аудитора 2019 (30.12.2020)

Фінансова звітність та звіт незалежного аудитора 2019 (підпис ЄЦП) (30.12.2020)

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб (02.10.2019)
Особлива інформація про зміну складу посадових осіб (підпис ЕЦП)  (02.10.2019)
Особлива інформація про зміну типу товариства
Особлива інформація про зміну типу товариства (підпис ЕЦП)
Особлива інформація про зміну складу посадових осіб (22.05.2019)
Особлива інформація про зміну складу посадових осіб (підпис ЕЦП)  (22.05.2019)
Річна звітність ПАТ "Подільський цемент" за 2018 рік (02.05.19)
Річна звітність ПАТ "Подільський цемент" за 2018 рік (підпис ЕЦП) (02.05.19)
Повідомлення про загальні збори акціонерів 2019 (18.04.2019)
Повідомлення про загальні збори акціонерів 2019 (підпис ЕЦП) (18.04.2019)
Форма і обсяг інформації про структуру власності (05.04.2019)
Форма і обсяг інформації про структуру власності (підпис ЕЦП) (05.04.2019)
Особлива інформація про придбання однією особою усіх акцій товариства (05.04.2019)
Особлива інформація про придбання однією особою усіх акцій товариства (підпис ЕЦП) (05.04.2019)
Публічна безвідклична вимога (12.03.2019)​​​​
Публічна безвідклична вимога (підпис ЕЦП) (12.03.2019)​​​
Особлива інформація (20.02.2019)​​​
Особлива інформація (Ст 65-2)​ (20.02.2019)​​
Особлива інформація 2 (Ст 65-2)​ (20.02.2019)​​​
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (23.10.2018)​​
Статут 2018 (24.05.2018)
Положення про наглядову раду 2018 (07.05.2018)
Протокол Загальних Зборів Акціонерів, що відбулися 26 квітня 2018 року (07.05.2018)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (02.05.2018)
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік (27.04.2018)
Повідомлення про акції для участі у зборах (25.04.2018)
Повідомлення  про річні Загальні збори акціонерів Товариства 26 квітня 2018 року (21.03.2018)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (19.12.2017)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (07.12.2017)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 29 листопада 2017 року (29.11.2017)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 13 вересня 2017 року (13.09.2017)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 23 червня 2017 року (27.06.2017)
Статут 2017 (30.05.2017)
Положення про Наглядову Раду 2017 (30.05.2017)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 04 травня 2017 року(10.05.2017)
ПРОТОКОЛ Загальних Зборів Акціонерів ПАТ "Подільський цемент", що відбулися 25 квітня 2017 року (04.05.2017)
Аудиторський висновок  щодо фінансової звітності ПАТ "Подільський цемент" за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року(28.04.2017)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 25 квітня 2017 року(28.04.2017)
Фінансова звітність ПАТ "Подільський цемент" 2016 року(28.04.2017)
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік (28.04.2017
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  07 квітня 2017 року (11.04.2017)
Повідомлення  про річні Загальні збори акціонерів Товариства 25 квітня 2017 року (22.03.2017)
Особлива інформація про призначення посадової особи емітента (23.11.2016)
Статут  ПАТ "Подільський цемент" 2016 (нова редакція) (25.07.2016)
Положення про Наглядову Раду 2016 (нова редакція) (25.07.2016)​
Положення про Загальні збори акціонерів 2016 (нова редакція) (25.07.2016)​
Протокол № 24  від 20 квітня 2016 річних Загальних зборів акціонерів ПАТ “Подільський цемент”
Підсумки голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Подільський цемент», які відбулись 20 квітня 2016 р.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Повідомлення  про річні Загальні збори акціонерів Товариства 20 квітня 2016 року​
Відомості про зміну складу посадових осіб ПАТ "Подільський цемент" 8 травня 2015
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Протокол № 23  від 15 квітня 2015 річних Загальних зборів акціонерів ПАТ “Подільський цемент”
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 15 квітня 2015р
Підсумки голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Подільський цемент», які відбулись 15 квітня 2015р.
Повідомлення про річні Загальні збори акціонерів Товариства (15 квітня 2015 року)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (10.11.2014)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (25.09.2014)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (19.09.2014)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Протокол №  22  від 30 04 2014  чергових річних  загальних зборів акціонерів   ПАТ Подільський цемент
Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 30 квітня 2014 року
Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Повідомлення про річні Загальні збори акціонерів 30.04.2014р.
Особлива інформація. Зміна складу Правління
ПРОТОКОЛ № 21 Річних загальних зборів акцiонерiв ПАТ «Подільський цемент»
Підсумки голосування на річних загальних зборів акцiонерiв ПАТ «Подільський цемент» що відбулися 20 березня 2013 року
Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи
Довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
Положення про ревізійну комісію ПАТ "Подільський цемент
Положення про правління ПАТ "Подільський цемент
Положення про наглядову раду ПАТ "Подільський цемент
Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПАТ "Подільський цемент
Положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ "Подільський цемент
Повідомлення про Загальні Збори Акціонерів Товариства, що відбудуться 20 березня 2013 року
Річний звіт емітента - 2012
Статут ПАТ "Подільський цемент"
Особлива інформація щодо змін у  складі посадових осіб Товариства
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Повідомлення
Повідомлення
Підсумки голосування на річних загальних зборів акцiонерiв Відкритого Акціонерного Товариства «Подільський цемент» (надалі – Товариство), що відбулися 07 березня 2012 року
Річний звіт емітента - 2011