Для акціонерів

Звіт про управління за 2020 рік (30.04.2021)

Звіт про управління за 2020 рік (підпис ЕЦП)  (30.04.2021)

Фінансова звітність за 2020 рік (30.04.2021)

Фінансова звітність за 2020 рік (підпис ЕЦП)  (30.04.2021)

Звіт про управління за 2019 рік (15.07.2020)
Звіт про управління за 2019 рік  (Підпис ЕЦП) (15.07.2020)

Фінансова звітність та звіт щодо фінансової звітності за 2019 рік (15.07.2020)
Фінансова звітність та звіт щодо фінансової звітності за 2019 рік (Підпис ЕЦП) (15.07.2020)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (05.08.2019)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (підпис ЕЦП) (05.08.2019)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (27.06.2019)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (підпис ЕЦП) (27.06.2019)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів (27.06.2019)
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів (підпис ЕЦП) (27.06.2019)

Особлива інформація про придбання однією особою усіх акцій Товариства (20.06.2019)
Особлива інформація про придбання однією особою усіх акцій Товариства (підпис ЕЦП) (20.06.2019)
Форма і обсяг інформації про структуру власності (20.06.2019)
Форма і обсяг інформації про структуру власності (підпис ЕЦП) (20.06.2019)
Публічна безвідклична вимога про придбання акцій в усіх власників акцій (21.05.2019)
Публічна безвідклична вимога про придбання акцій в усіх власників акцій (підпис ЕЦП) (21.05.2019)
Річна звітність Миколаївцемент за 2018 рік (30.04.2019)
Річна звітність Миколаївцемент 2018 рік (підпис ЕЦП) (30.04.2019)
Аудиторський висновок фінансова звітність Миколаївцемент 2018 рік (30.04.2019)
Аудиторський висновок фінансова звітність Миколаївцемент 2018 (підпис ЕЦП) (30.04.2019)
Повідомлення про намір скористатись правами передбаченими ст 65-2 ЗУ Про акціонерні товариства (17.04.2019)
Повідомлення про намір скористатись правами передбаченими ст 65-2 ЗУ Про акціонерні товариства (підпис ЕЦП) (17.04.2019)
Особлива інформація (17.04.2019)
Особлива інформація (підпис ЕЦП) (17.04.2019)
Повідомлення про внесення змін та доповнень до  формулювань, наведених в протоколі №22 Загальних зборів акціонерів​
Повідомлення про виправлення описки в протоколі №22 Загальних зборів акціонерів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (06.07.2018)
Повідомлення про зміну типу акціонерного товариства (12.06.2018)
Статут 2018 (12.06.2018)
Положення про Загальні збори акціонерів 2018 (10.05.2018)
Положення про Наглядову раду 2018 (10.05.2018)
Положення про Правління 2018 (10.05.2018)
Аудиторський висновок та фінансову звітність за 2017 рік з примітками (30.04.2018)
Протокол №22 Загальних зборів акціонерів 28 квітня 2018 року (30.04.2018)
Протоколи про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів 25.04.2018 року (30.04.2018)
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік (30.04.2018)
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів (30.04.2018)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (30.04.2018)
Повідомлення про акції для участі у зборах (24.04.2018)
​Повідомлення про Загальні збори акціонерів 25 квітня 2018 року (21.03.2018)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 19.12.2017
Статут 2017 (23.06.2017)
Положення про Правління 2017 (10.05.2017)
Положення про Наглядову раду 2017 (10.05.2017)
Положення про Загальні збори акціонерів 2017 (10.05.2017)
Протокол №21 Загальних зборів акціонерів 24 квітня 2017 року (10.05.2017)
Підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів 24 квітня 2017 року (10.05.2017)
Аудиторський висновок щодо фінансової звітності за 2016 рік (30.04.2017) 
Фінансова звітність за 2016 рік з Примітками (30.04.2017)
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік (28.04.2017)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 24 квітня 2017 року (27.04.2017) 
Повідомлення про Загальні збори акціонерів (21.03.2017)
Статут (нова редакція) 2016 (16.05.2016)
Положення про Наглядову раду 2016 (01.05.2016) 
Положення про Правління 2016 (01.05.2016)
Повідомлення про Загальні збори акціонерів (24.03.2016)
Особлива інформація (25.04.2016)
Особлива інформація (27.04.2016)
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік (29.04.2016)
Фінансова звітність за 2015 рік з Примітками (30.04.2016)
Аудиторський висновок щодо фiнансової звiтностi за 2015 рік (30.04.2016)
Підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів 26.04.2016 (10.05.2016)
Протокол Загальних зборів акціонерів 26.04.2016 (10.05.2016)
Відомості про зміну складу посадових осіб (12.05.2016)
Повідомлення про Загальні збори акціонерів  
Результати голосування на Загальних зборах акціонерів 15.04.2014 
Протокол Загальних зборів акціонерів 15.04.2014
Положення про Наглядову раду
Положення про Правління
Положення про Загальні Збори Акціонерів
Кодекс корпоративного управління
Статут 
Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік - частина 1 (із 2-х)
Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік - частина 2 (із 2-х)
Особлива інформація
Відомості про зміну складу посадових осіб
Особлива інформація
Відомості про зміну складу посадових осіб
Відомості про зміну складу посадових осіб
Повідомлення про Загальні збори акціонерів (розміщено 20.03.2015)
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік (розміщено 29.04.2015)
Повідомлення про Загальні збори акціонерів (розміщено 30.04.2015)
Річна фінансова звітність за 2014 рік (розміщено 30.04.2015)
Аудиторський висновок щодо фiнансової звiтностi за 2014 рік (розміщено 30.04.2015)​Повідомлення про зміну типу акціонерного товариства (12.06.2018)
Статут 2018 (12.06.2018)