UA EN RU

Для акціонерів

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 19.12.2017
Статут 2017 (23.06.2017)
Положення про Правління 2017 (10.05.2017)
Положення про Наглядову раду 2017 (10.05.2017)
Положення про Загальні збори акціонерів 2017 (10.05.2017)
Протокол №21 Загальних зборів акціонерів 24 квітня 2017 року (10.05.2017)
Підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів 24 квітня 2017 року (10.05.2017)
Аудиторський висновок щодо фінансової звітності за 2016 рік (30.04.2017) 
Фінансова звітність за 2016 рік з Примітками (30.04.2017)
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік (28.04.2017)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 24 квітня 2017 року (27.04.2017) 
Повідомлення про Загальні збори акціонерів (21.03.2017)
Статут (нова редакція) 2016 (16.05.2016)
Положення про Наглядову раду 2016 (01.05.2016) 
Положення про Правління 2016 (01.05.2016)
Повідомлення про Загальні збори акціонерів (24.03.2016)
Особлива інформація (25.04.2016)
Особлива інформація (27.04.2016)
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік (29.04.2016)
Фінансова звітність за 2015 рік з Примітками (30.04.2016)
Аудиторський висновок щодо фiнансової звiтностi за 2015 рік (30.04.2016)
Підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів 26.04.2016 (10.05.2016)
Протокол Загальних зборів акціонерів 26.04.2016 (10.05.2016)
Відомості про зміну складу посадових осіб (12.05.2016)
Повідомлення про Загальні збори акціонерів  
Результати голосування на Загальних зборах акціонерів 15.04.2014 
Протокол Загальних зборів акціонерів 15.04.2014
Положення про Наглядову раду
Положення про Правління
Положення про Загальні Збори Акціонерів
Кодекс корпоративного управління
Статут 
Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік - частина 1 (із 2-х)
Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік - частина 2 (із 2-х)
Особлива інформація
Відомості про зміну складу посадових осіб
Особлива інформація
Відомості про зміну складу посадових осіб
Відомості про зміну складу посадових осіб
Повідомлення про Загальні збори акціонерів (розміщено 20.03.2015)
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік (розміщено 29.04.2015)
Повідомлення про Загальні збори акціонерів (розміщено 30.04.2015)
Річна фінансова звітність за 2014 рік (розміщено 30.04.2015)
Аудиторський висновок щодо фiнансової звiтностi за 2014 рік (розміщено 30.04.2015)​